OK PTTK ''Turysta Powiatu Mikołowskiego''I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.      Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Powiatu Mikołowskiego” została ustanowiona przez Oddział PTTK w Mikołowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

2.      Odznakę ustanowiono z myślą o zachęceniu do uprawiania turystyki i poznawania walorów turystycznych, zabytków, historii oraz piękna Powiatu Mikołowskiego.

3.      Odznaka jest trzystopniowa:

·        stopień brązowy,

·        stopień srebrny,

·        stopień złoty.

4.      Czas zdobywania poszczególnych odznak jest nieograniczony.

5.      Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja Weryfikacji Odznaki przy Oddziale PTTK w Mikołowie, ul. Krakowska 2, 43-190 Mikołów, tel. (0-32) 226-54-60.

6.      Odznaka jest odpłatna.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI:

1.      Odznaka jest indywidualna i może ją zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat.

2.      Zdobywać ją można na wycieczkach pieszych, rowerowych, samochodowych na terenie Powiatu Mikołowskiego.

3.      Potwierdzenie odwiedzanych miejsc i obiektów wyszczególnionych w załączonym wykazie, należy dokonywać na oddzielnym arkuszu potwierdzeń lub w prowadzonej przez siebie kronice, przez odcisk pieczątki: szkół, kościołów, instytucji, sklepów itp., wpisując datę wycieczki.

4.      Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacji Odznaki działającej przy Oddziale PTTK w Mikołowie.

2.      Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK „Turysta Powiatu Mikołowskiego” został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Mikołowie uchwałą 21/XI/2005 w dniu 29.12.2005 i wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 r.

IV. W CELU ZDOBYWANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ODZNAKI.
KOLEJNOŚĆ GRUP ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW JEST DOWOLNA.

PIERWSZA GRUPA:

5 miejscowości z wykazu: miasto Mikołów i okolice:

·        Stary Rynek z ratuszem z 1870 r.

·        Neoromański kościół p.w. Św. Wojciecha

·        Kościół Matki Bożej Śnieżnej

·        Kościół ewangelicko-augsburski p.w. Św. Jana

·        Kościół drewniany p.w. Św. Mikołaja – Borowa Wieś

·        Kościół drewniany p.w. Apostołów Piotra i Pawła – Paniowy

·        Kościół p.w. Św. Wawrzyńca – Mokre

·        Kościół p.w. Św. Mikołaja – Bujaków

·        Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka, ul. Jana Pawła II 8/5

·        Szlak turystyczny czerwony: Starganiec – Jamna – Reta Śmiłowicka – Mikołów – Mokre Kolonia Huta – Sośnia Góra – Bujaków – Chudów.

DRUGA GRUPA:

7 miejscowości z wykazu: miasto Łaziska i okolice:

·     Ratusz Łaziska Górne

·     Kościół p.w. Św. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego – Łaziska Górne

·     Kościół p.w. Męczeństwa Jana Chrzciciela – Łaziska Średnie

·     Kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP – Łaziska Dolne

·     Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Wyry

·     Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła – Gostyń

·     Muzeum Energetyki – Elektrownia Łaziska

·     Szlak bunkrów: Mikołów Mokre – Łaziska Dolne Wierzysko – Wyry – Gostyń Pomnik.

TRZECIA GRUPA:

10 miejscowości z wykazu: miasto Orzesze i okolice:

·        Kościół p.w. Św. Wawrzyńca – Orzesze

·        Kościół p.w. Nawiedzenia NMP – Orzesze

·        Kościół ewangelicko-augsburski Św. Ducha – Orzesze

·        Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła – Woszczyce

·        Kościół p.w. Św. Michała Archanioła – Ornontowice

·        Szlak okrężny wokół Powiatu Mikołowskiego: Mikołów – Kamionka – Jamna – Ośrodek Starganiec – Śmiłowice – Paniowy – Borowa Wieś – Bujaków – Ornontowice – Jaśkowice – Zawada – Zazdrość – Woszczyce – Królówka – Zgoń – Gostyń – Wyry – Mikołów.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:

  1. Borowa Wieś
  2. Bujaków
  3. Gardawice
  4. Gostyń
  5. Jamna
  6. Jaśkowice
  7. Kamionka
  8. Królówka
  9. Łaziska Dolne
10. Łaziska Górne
11. Łaziska Średnie
12. Mikołów
13. Mokre
14. Mościska
15. Ornontowice
16. Orzesze
17. Paniowy
18. Reta Śmiłowicka
19. Śmiłowice
20. Woszczyce
21. Wyry
22. Zawada
23. Zawiść
24. Zazdrość
25. Zgoń

Opracował: Andrzej Rygulski
Członek Zarządu Oddziału PTTK w Mikołowie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Mikołowie
ul. Krakowska 2, 43-190 Mikołów
tel./fax (0-32) 226-54-60, 226-28-98
http://mikolow.pttk.pl
e-mail: pttkmik@ka.onet.pl