Administrator

Administracja i design
Zbigniew Drozd
tel. 699 957 761
zbyszekdrozd
Wszystkie zdjęcia wykonane w miejscach poblicznych. Osoby które chcą usunąć swój wizerunek z tej witryny proszone są o kontakt z administratorem. 
   
   

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PTTK?

Szczegółowe zasady przynależności do PTTK określa - Statut PTTK

Karta praw i obowiązków członka PTTK,  stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

Przy zapisie należy mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu - warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

art. 12

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;

niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Prawa członków PTTK

art. 13

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

wybierać i być wybieranym do władz PTTK;

zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;

brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;

nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty i zniżki zgodnie z"Zasadami udzielania zniżek organizacyjnych PTTK". Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK.

Obowiązki członków

art. 14

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;

uczestniczyć w działalności PTTK;

reprezentować godnie imię turysty polskiego;

regularnie opłacać składkę członkowską.

NOWA LEGITYMACJA PTTK

  Nowe legitymacje członka PTTK bądź jednocześnie kartą rabatową PTTK. Potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej PTTK i ważności karty rabatowej PTTK jest znaczek hologramowy

   
© Klub Turystyki Pieszej - SZNURÓWA - w Legnicy